úvodní strana

    OSOBNÍ ÚDAJE

 

školení

d.learning

o nás


    O nás


   minulost


   Oblast působení


   vzdělávání


   služby


   prodej


   kontakty


   odkazy


 

 

 


O nás.

Firma vzniká jako fyzická osoba v roce 1991.

 

 Rostoucí počet nových uživatelů počítačů v domácnostech, vznikajících firmách, zdravotnických zařízení

 a úřadech, zároveň ale "počítačová negramotnost" těchto uživatelů, vedly firmu hned od počátku do nabídky

 komplexních služeb v oblasti výpočetní techniky.

 

V roce 1994 se firma rozšiřuje o zaměstnance a zároveň se stává divizí jihlavské firmy Gordic spol. s r.o..

V roce 1999 došlo k rozdělení činností firmy Mikš Software a divize Gordic. Divize Gordic byla transformována

 na Gordic spol. s r.o. - pobočka Brno s kompletním zabezpečením pro stávající i nové uživatele programů Gordic.

 

V roce 2000 vzniká Mikš Software s.r.o. a jako nástupnická organizace přebírá všechny činnosti. Zároveň zůstává

jako smluvní partner pobočky  Gordic Brno. Stává se také distributorem společnosti AT Computers a.s. Ostrava

a prodává značkové počítače i komponenty s plnou podporou  všech servisních středisek dodavatele.

 

 Ve spolupráci s GORDIC - pobočkou Brno zabezpečuje podporu uživatelům zejména na území kraje

 Jihomoravského s užší vazbou na zákazníky  z Brna - města a Brna - venkova. Na vyžádání však působí i v jiných

 okresech kraje. Nejedná se pouze o dodávku software, ale o zajištění  komplexních služeb jako jsou instalace,

 asistence, školení i metodická podpora.

 

 Po deseti letech v řídící funkci odchází jednatel firmy Mikš Software s.r.o. ze zaměstnaneckého poměru

a z  funkce ředitele pobočky Gordic Brno,  kterou zakládal, nastartoval  a rozvíjel.  Jeho další činností se od 1.1.2008

 stává plná podpora stálých zákazníků, které zná již od roku 1991 a na základě těchto referencí i podpora i novým

 klientům.

 

Jednatel společnosti ctí zásadu spokojeného zákazníka a vzhledem ke svým zkušenostem je pak firma schopna

vyhledat a  nabídnout takové řešení, které bude  zákazníkovi maximálně vyhovovat. Partneři oceňují společnost

za férové jednání, berou na vědomí jeho postavení nezávislého konzultanta a dodavatele služeb, zákazníci zase

za širokou  nabídku služeb a produktů od mnoha výrobců software i hardware.

Patří k tomu znalost trhu a produktů  -  můžeme se např. pochlubit administrátorskou znalostí produktu E-SPIS

od ICZ a.s., ale také produktu WIN Elektronická Spisová Služba WESS od Gordic spol.s.r.o..

 

Závěrem je nutné se také zmínit o projektech, které jsme vlastní pílí uvedli do života a ze kterých se v době vedení

pobočky Gordic-Brno staly  významné a úspěšné projekty implementace informačního systému:

  • Magistrát města Brna

  • Krajský úřad Jihomoravského kraje

  • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

  • Kancelář veřejného ochránce práv

  • Městský úřad Rosice

  • Městský úřad Kuřim