úvodní strana

    metodiky

HELP DESK

školení

d.learning

úvodní stránka


    O nás


   minulost


   Oblast působení


   vzdělávání


   služby


   prodej


   kontakty


   odkazy


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


 

                                                                                                                      2014-20...
    
                     Od roku 2014 jsme mnoha obcím poskytli podporu při získání certifikátu pro ISZR, doplnění agend
                     k již registrovaným certifikátům a poradenství. 
                     V  roce 2016 uplynula doba tří let platnosti prvních certifikátů a tak provádíme recertifikaci. Stačí
                     zavolat.


                                                                                                      2013

 

                       21.8.2013

 

                       Důležité !!!

 

                       Do datových schránek úřadů dorazil dopis MINISTRA VNITRA

                       k Základním registrům,  jeho znění je zde

 

                       A vzhledem ke zneužití našeho návodu pro Základní registry

                       k vlastnímu obohacení různými osobami jsme náš návod z www stáhli.

 

                       I nadále jsme však připraveni Vám pomoci s registrací

                      a získáním certifikátu z ISZR.

 

                      Dopis vyzývá, abyste přihlášení neodkládali a abyste tak učinili

                      bez zbytečných odkladů.

                     

 

                       Volejte na naše KONTAKTY.

 

 

 

                     15.07.2013       

 

                    Návod jsme nechali otestovat a výsledek: uživatelé hlásí, že se podle něj dá pracovat.

                    Pracovní postup pro připojení do Základních registrů. (VYMAZÁNO 20.8.2013)

 

 

                     24.05.2013       

 

                    Mnohé obce využívají do doby napojení svých systému do Základních registrů přechodné období

                    (dle § 63 zákona č.111/2009 Sb.).

                    Ale přechodné období skončí a orgán veřejné moci bude muset splnit svoji povinnost.

                    Mikš Software s.r.o. Vám s touto povinností pomůže.
 

                     Protože na www.szrcr.cz došlo od doby vydání první verze návodu ke změnám, tak pro Vás

                     připravujeme její aktualizaci.

 

                                                                                                      2012

 

                    Základní registry - tato slova nyní ovládají každý úřad v republice.  Každý z nás ví,

                    že "Příručka pro kraje a obce"  zde měla být dříve a nikoliv dne 26.6.2012. O obsahu

                    si udělá úsudek každý sám.

                    My se Vám pokoušíme sdělovat, nejlépe osobně, co nejvíce informací, které máme.

                    Nyní alespoň pár odkazů na jednom místě, časem jich bude více.

 

                      http://www.szrcr.cz

                      www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS    

                      http://seznam.gov.cz

 

                     Aktualizace 03.07.2012 - nachystali jsme svůj vlastní "Pracovní postup" i odkazy z něj:

                      Pracovní postup pro připojení do Základních registrů.(VYMAZÁNO 20.8.2013)

                      BOD2_Postup_při zadavani_udaju_do_IS_o_ISVS.pdf(VYMAZÁNO 20.8.2013)

                      BOD5_Certifikaty_a_jejich_pouziti.pdf
                      BOD5_Postup_pro_vytvoreni_zadosti_o_digitalni_certifikat.pdf (VYMAZÁNO 20.8.2013)

                      prirucka_garant_AIS.pdf                       (VYMAZÁNO 20.8.2013)

                      Vypis_o_vyuziti_udaju_z_reg_obyvatel_Czech POINT_uzivatelska_ZRO01_1-0.pdf(VYMAZÁNO 20.8.2013)

                      Vypis_o_vyuziti_udaju_z_reg_osob_Czech POINT_uzivatelska_ZRO01_1-0.pdf  (VYMAZÁNO 20.8.2013)

 

                      Stránky pro lokální administrátory:

     https://www.czechpoint.cz/as/login?uri=https%3a%2f%2fwww.czechpoint.cz%2fspravadat%2f&status=NCOO

                     

                      Informační systém o informačních systémech veřejné správy - pro registraci AIS

                      https://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/Applets/DefaultSSL.aspx

 

                      Registr práv a povinností - ohlašování agend

                      https://kaas.czechpoint.cz/as/login?atsId=AIS78377c7bc8f349179ec136a27186634a

 

                      Certifikáty

                      http://www.szrcr.cz/spravci

 

                      Dokumenty, dotazy

                      www.info-port.cz   nebo

     https://www.czechpoint.cz/as/login?uri=https%3a%2f%2fwww.czechpoint.cz%2fvibe%2f&status=NCOO

 

                      Hlášení incidentů

                      3.7.2012 docházelo k chybám při ověření na ROB, s hlášením, že "zadaný AIS neexistuje",

                      jde o chybu ISZR,  kterou lze jako INCIDENT hlásit zde:

                      www.info-port.cz - po přihlášení v sekci "Helpdesk"