úvodní strana

    metodiky

HELP DESK

školení

d.learning

aktuality


    O nás


   Aktuality


   Oblast působení


   vzdělávání


   služby


   prodej


   kontakty


   užitečné odkazy            

                                           WESS

                             Elektronická spisová služba

 


 

Aplikace WESS – Elektronická spisová služba

řady GORDIC® WIN G3  slouží  ke komplexní  evidenci dokumentů vyplývající z předpisů k vedení spisové služby, včetně evropského standardu pro spisovou službu – MoReq2.  

 

Napomáhá  ke  snadné orientaci v dokumentech,

ke snadnému vyhledávání, k  tisku důležitých sestav, k hromadným  operacím  s dokumenty,  umožňuje propojení  se systémem datových schránek

i systémem Czech POINT.

 

Sjednocuje formát výstupních dokumentů.

 

Odstraňuje duplikování činností (odstraňuje dvojí evidenci).

 

Vede datové skladiště dokumentů v elektronické formě.

 


WESS – Elektronická spisová služba je optimálním řešením pro správu dokumentů menší organizace a zároveň důsledné splnění všech požadavků zákona č. 499/2004, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., včetně vazby na datovou schránku.

Je efektivním mezistupněm mezi malým evidenčním nástrojem a velkým informačním systémem. Toto řešení v sobě zahrnuje know - how velkých informačních systémů GINIS®, jež jsou dlouhodobě vyvíjeny a úspěšně provozovány našimi zákazníky, ale současně nabízí výrazně nižší cenu při zachování plné funkčnosti.


     Nahlédněte na několik obrazovek dokumentace aplikace WESS:

   Novinky........

       

         

 

 

     Vytvoření dokumentu.

                        

                    

                            

 

       Odeslání dokumentu emailem.

 

 


 

Důvody proč používat WESS – Elektronickou spisovou službu

 

         Splníte snadno a rychle povinnosti dané zákonem.

                 

      Snadno a rychle dohledáte všechny potřebné

      dokumenty a   k nim související  informace.

                 

      Získáte moderní a ucelený systém, splňující všechny

      požadavky legislativy.

                 

      Běžné činnosti s dokumenty se zautomatizují, získáte

      více času na práci.

               

     Vyřešíte problém, jak propojit Váš systém s datovými 

     schránkami.

                

     Nezaskočí Vás došlé elektronické dokumenty.

                

    Díky digitalizaci zastavíte nárůst  papírů v organizaci.

 

    Ve spojení s datovou schránkou uspoříte náklady

    spojené  s poštovními službami.

 


 

 


 

 Co říká zákon?

 

   Spisová služba škol a příspěvkových organizací

   podle zákona  č. 499/2004 Sb., ve znění zákona

   č. 190/2009 Sb.

 

Výše uvedený zákon  vymezuje v § 3 odst. 1 pojem         „veřejnoprávní původce“, kteří mají povinnost uchovávat dokumenty.  Mezi tyto původce patří mimo jiné: - školy a školská zařízení s výjimkou mateřských škol, výchovných a ubytovacích zařízení (domovy mládeže) a zařízení školního stravování.

V ustanovení § 63 se stanoví, kdo vykonává spisovou službu a jakým způsobem. Jsou to tzv. „určení původci“, mezi které mimo jiné patří: - školy a školská zařízení: spisovou službu vedou v elektronické podobě

v elektronických systémech spisové služby v plném rozsahu zákona a prováděcí vyhlášky č. 191/2009 Sb.,

o podrobnostech výkonu spisové služby.

 

Pro určené původce platí, že nejpozději do jednoho roku, tj. do 30.6.2010, jsou POVINNI vykonávat spisovou službu výše uvedeným způsobem.

 

Pro školy navíc platí povinnost vydat spisový řád, jehož součástí bude spisový a skartační plán.

 

 

 


 

Tuto povinnost VYŘEŠÍTE nasazením WESS – Elektronická spisová služba od společnosti,

která dodává spisovou službu na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Pražský hrad nebo třeba

do Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně.

 


   

                    Co je třeba udělat?

 

  Kontaktujte nás emailem, osobně, telefonicky.            

 

  Poptávejte pořízení aplikace WESS – Elektronická

  spisová  služba systému GORDIC® WIN G3.

 

   Zeptejte se na reference, zprostředkujeme Vám

   prohlídku pracoviště, kde se již více než půl roku

   aplikace WESS používá.

 

   Stáhněte si leták, proberte to s kolegy - ,

    třeba i z jiných škol.

 

   Důvěřujte metodikům, kteří opravdu pro Správu

   Pražského hradu, Kancelář prezidenta republiky

   a další uživatele z oblasti státní správy a samosprávy

   pracují, řeší metodiku spisové a archivní služby, vyvíjí

   aplikaci a  podporují HotLine i nás, prodejce a lokální

   metodiky WESS.